Deelname & Voorwaarden

Keurmerkreglement

Het actuele reglement is via onderstaande knop te downloaden

Keurmerkreglement

Keurmerkprocedure

De actuele keurmerkprocedure is via onderstaande knop te downloaden

Keurmerkprocedure

Aanmelden

Het aanmeldformulier is via onderstaande knop te downloaden

Aanmeldformulier

Overeenkomst met het Keurmerkinstituut

Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg is met het Keurmerkinstituut een overeenkomst aangegaan met betrekking tot de onafhankelijke certificering van het keurmerk door een geaccrediteerde instelling.

Managementsysteem

Het managementsysteem en de bijbehorende documenten behorend bij het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg worden jaarlijks gecontroleerd en wanneer nodig geactualiseerd.

Wijzigingen en aanpassingen

Alle inhoudelijke veranderingen in de teksten van het handboek, processen, instructies en registraties moeten door de certificeringsinstelling, het Keurmerkinstituut, worden gecertificeerd. Hiertoe wordt 1 maal per jaar een aanvul- en correctieronde gehouden. Deelnemende organisaties krijgen jaarlijks de meest recente versie voorzien van versie nummer en datum van het handboek, processen, instructies en registraties toegestuurd.

De recente versie wordt van kracht een half jaar na officiële publicatie. Tot die tijd geldt een overgangsperiode; nieuw deelnemende organisaties gebruiken de recente versie; reeds deelnemende organisaties bereiden zich voor op het gebruik van de recente versie als deze na een half jaar van kracht is.

Communicatie

Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg gebruikt haar website – www.lvgh.nl -  en nieuwsberichten om de deelnemers en organisaties te informeren over alle zaken aangaande het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg.

Deelnemersregister

Gecertificeerde organisaties worden opgenomen in het register Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg met registratienummer en datum van certificering. Gegevens van de gecertificeerde organisaties worden op de website van Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg geplaatst, tenzij het gezinshuis daarvoor inhoudelijke bezwaren heeft.

Deelnemersregister

Gebruik logo

Enkel organisaties welke voldoen aan de jaarlijkse (her)certificering van het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg mogen het Logo van het Keurmerk Gezinsvervangende Jeugdzorg voeren.

Aanmelden

Download hier het actuele aanmeldformulier

Aanmeldformulier