Financieringsarrangement kleinschalige zorg

Het LVGH biedt aantrekkelijke financierings- en kredietmogelijkheden voor (aspirant) ondernemers binnen de jeugdzorg. Onze organisatie, onze mensen en onze partners hebben jarenlange ervaring met financiering van kleinschalige (jeugd)zorg ondernemingen. Wij hebben unieke arrangementen ontwikkeld met diverse banken (ABN AMRO, Rabobank en Triodos Bank) en brede samenwerking ontplooit met crowdfunding platformen, relevante instanties & fondsen en een diverse groep van (particuliere) vermogende die graag investeren in sociaal-maatschappelijke investeringen.

Door onze kennis van financiering van kleinschalige zorginitiatieven en ons unieke netwerk zijn wij de specialistische partner voor aspirant en kleinschalige zorgondernemers. Vanuit onze jarenlange samenwerking en bewezen professionaliteit kunnen wij unieke, zeer gunstige voorwaarden en mogelijkheden bieden welke aanzienlijke besparingen opleveren. Een gezinshuisbegeleider van het LVGH ondersteunt en begeleidt jullie bij het verkrijgen van een passende locatie/pand. Hij/zij begeleidt het proces en verzorgt samen met de geregistreerde accountant de stukken (begrotingen) welke benodigd zijn voor het gebruik van de arrangementen. Van de (aspirant) Gezinshuisouders wordt verwacht dat zij een adequaat bedrijfsplan ontwikkelen, hun plan aan partners/banken toelichten en alle overige benodigde informatie voor de aanvraag aanleveren.

De kosten voor gebruik van het financieringsarrangement zijn opgebouwd uit twee delen, een vaste vergoeding en een succesvergoeding. In de vaste vergoeding is de haalbaarheidsanalyse opgenomen alsmede de verzorging van de benodigde documenten i.s.m. de accountant. De succesvergoeding is een no-cure/no-pay vergoeding welke enkel in rekening wordt gebracht als de aanvraag wordt geaccepteerd cq. het zakelijke krediet wordt verleend. De vaste vergoeding wordt in rekening gebracht bij de aanvang van het traject. De succesvergoeding - onder voorbehoudt van verkrijging - wordt in rekening gebracht na de feitelijke overdracht van het (gezins)huis bij de notaris.

De vaste vergoeding bedraagt 1.000,- EUR incl. btw en de succesvergoeding* bedraagt 2.500,- EUR incl. btw.

* Wanneer men zich aansluit / of aangesloten is op het Gezinshuis12-24 / Gezinshuis365 programma ontvangt men een korting van 500,- EUR incl. btw op de succesvergoeding.

Contact