Gezinshuis12-24®

Van verkenning tot en met zelfstandig operationeel binnen 12 tot 24 maanden

Specifiek voor aspirant / startende gezinshuisouders biedt LVGH de dienst Gezinshuis12-24 waarmee wij intensieve ondersteuning bieden gedurende de opstartfase. Gedurende het programma begeleiden wij de gezinshuisouder(s) bij het opstarten van het Gezinshuis conform de landelijke kwaliteitscriteria gezinshuizen.
Het programma is gebaseerd op de volgende fases:

Fase 1 : Onderzoeken geschiktheid en persoonlijke ontwikkelingsplannen
Fase 2a : Onderzoeken financiën & financiering
Fase 2b : Onderzoeken zorginkoop
Fase 3: Inrichten en opstarten activiteiten*
Fase 4: Borgen en verbeteren
Fase 5: Aansluiten op Gezinshuis365: volledig autonoom opereren

Het programma

Deelname aan het Gezinshuis 12-24 programma kost €329,- per maand incl. btw
Het programma duurt minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden.

In het programma is opgenomen:
- 6 begeleiding-sessies met een gezinshuisbegeleider van het LVGH
- Aansluiting op het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg incl. jaarbijdrage
- Externe audit door een auditor van het Keurmerkinstituut
- Supportdesk via de website / e-mail

Het programma is exclusief de volgende eventuele bijkomende kosten:
- Extern geschiktheidsonderzoek
- Verklaringen
- Financieringsarrangement
- Onvoorzien

* Wanneer men gebruik wenst te maken van de administratie dienstverlening van LVGH zal deze in fase 3 aangesloten worden middels een separate overeenkomst.

I.v.m. extreme drukte kunnen wij momenteel (juni 2020) geen nieuwe trajecten opstarten binnen het 12-24 programma.

Bij interesse in het programma verzoeken wij je om een bericht te sturen met jullie contactinformatie en een korte toelichting zodat we met jullie contact op kunnen nemen zodra er ruimte ontstaat.

Mocht er een dringende hulpvraag zijn dan verzoeken we je om een e-mail te sturen naar contact@lvgh.nl