Gezinshuis365®

Het Gezinshuis 365 programma biedt faciliteiten en ondersteuning om de bedrijfsvoering van het Gezinshuis professioneel en geborgd in te richten en uit te (laten) voeren. In tegenstelling tot een franchiseconcept is het programma niet gebaseerd op één standaard systeem en/of werkwijze. Vanuit de benadering 'vrijheid binnen geborgenheid' biedt het programma maximale ruimte voor eigenheid binnen onafhankelijk geborgde kaders.

Het Gezinshuis365 programma is er op gericht om gezinshuisouders in hun kracht te zetten. Om alles 'om' de zorg heen goed te regelen en te organiseren zodat de Gezinshuisouders zich optimaal kunnen richten op de jeugdigen en de feitelijke zorg.

Het Gezinshuis365 programma

Deelname aan het Gezinshuis365 programma kost €635,- per maand incl. btw.
In het programma is opgenomen:

- Deelname aan het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg incl. jaarbijdrage
- 2 begeleiding-sessies per jaar op locatie van het gezinshuis met een gezinshuisbegeleider van het LVGH
- Jaarlijkse externe audit door een auditor van het Keurmerkinstituut
- Jaarlijks leefklimaatonderzoek uitgevoerd i.s.m. met een onafhankelijke, externe adviseur
- Volledige administratie en financieel beheer incl. samenstellingsverslag Jaarverantwoording Zorg
- Onafhankelijke klachtenprocedure & commissie
- Supportdesk via de website / e-mail

Het programma is exclusief eventuele bijkomende kosten:
- Extern geschiktheidsonderzoek
- Aanvraag van verklaringen
- Financieringsarrangement
- Controleverklaring productieverantwoording
- overig onvoorzien


Contact