Introductie Keurmerk

April 14, 2020
Het LVGH lanceert het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg in samenwerking met het Keurmerkinstituut. Met het keurmerk borgen gezinshuizen en gezinsgerichte jeugdhulpverleners dat zij voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor gezinshuizen welke in mei van vorig jaar (2019) zijn geïntroduceerd. De kwaliteitscriteria zijn opgesteld door een kernteam van experts en met een grote inbreng van medewerkers in gezinshuizen. Ze beschrijven de kenmerken van een goed gezinshuis en goede gezinshuiszorg. De kwaliteitscriteria bieden alle betrokken duidelijkheid over wat zij mogen verwachten en biedt een gevalideerde basis om met elkaar in dialoog te komen en te blijven. Het Gezinshuis biedt middels het keurmerk zekerheid en vertrouwen binnen de samenwerking  met zorgaanbieders, zorgprofessionals, jeugdbeschermers, gemeenten en de overheid.
Het LVGH heeft in samenwerking met het Keurmerkinstituut de kwaliteitscriteria bij een breed palet van gezinshuizen - vrijgevestigd, in onderaanneming en in loondienst - getoetst in de praktijk. De ontwikkelingsfase is afgesloten met een pilot waarbij het toetsingskader in de dagelijkse praktijk werd getoetst. In de afgelopen periode is de pilot geëvalueerd en is er een definitief toetsingskader uitgewerkt. In de zomer van 2020* verwacht het LVGH de eerste Gezinshuizen officieel te certificeren. Voor meer informatie over het keurmerk lees je hier.
* E.e.a. in relatie tot de Corona maatregelen
Terug naar het overzicht