LVGH wijzigt haar dienstverlening

May 8, 2020
In de afgelopen jaren heeft het LVGH vele (aspirant) gezinshuisouders mogen ondersteunen. Zo hebben wij bijna 200 gezinshuizen geholpen bij de financiering, hebben wij 80 gezinshuizen ondersteunt bij de opstart en verzorgen wij reeds voor zo'n 40 gezinshuizen de gehele financiële administratie. Daarnaast hebben we in nauwe samenwerking met vele gezinshuizen en gespecialiseerde partners een nieuw keurmerk ontwikkeld - Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg - en een gevalideerd meetinstrument ontwikkeld om het leefklimaat binnen gezinshuizen te evalueren. In het afgelopen jaar hebben wij daarnaast ook een eigen jeugdzorg-dienstverlening ingericht en hebben wij met zo'n 20 gezinshuizen een samenwerking opgezet op basis van hoofd- en onderaannemerschap. Wij zijn zeer trots op wat we samen met elkaar hebben neergezet, maar we moeten helaas ook concluderen dat het afgelopen halfjaar de dienstverlening teveel onder druk is komen te staan. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te blijven borgen hebben wij per 1 april 2020 enkele wijzigingen doorgevoerd binnen de organisatie .
Deze wijzigingen zijn:
- De service activiteiten en de zorg activiteiten worden van elkaar gescheiden. Per 1 april hebben wij onze zorg activiteiten ondergebracht in een nieuwe organisatie, te weten Vigere Jeugdzorg.
- Het LVGH richt zich per heden enkel nog op de service activiteiten en gaat dit doen o.b.v. 2 programma's: Gezinshuis12-24 voor startende gezinshuizen en Gezinshuis365 voor gevestigde gezinshuizen (klik op de programma's voor meer informatie). Het Keurmerk Gezinsgerichte Jeugdzorg komt centraal te staan binnen de dienstverlening van het LVGH.

- Naast de twee programma's bieden we de diensten administratie & financieel beheer en een financieringsarrangement specifiek gericht op gezinshuizen en kleinschalige, gezinsgerichte vormen van zorg.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze herzieningen startende en bestaande gezinshuizen nog beter van dienst kunnen zijn. Nu en in de toekomst.

Vr GRT, het team van LVGH
Terug naar het overzicht